Διατήρηση Γονιμότητας

Συστήνεται η διατήρηση της γονιμότητας ανδρών ή γυναικών σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες δυνητικά επιβλαβείς για τη γονιμότητά τους, όπως χειρουργική επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καρκίνου, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία ή άλλα είδη θεραπείας για καλοήθεις ασθένειες όπως η Μεθοτρεξάτη για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων.

Σε άλλες περιπτώσεις, όταν οι ασθενείς αποφασίζουν να καθυστερήσουν τη σύλληψη για προσωπικούς λόγους, η κατάψυξη ωαρίων, σπέρματος ή/και εμβρύων αποτελεί μια καλή εναλλακτική .

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν την διατήρηση της γονιμότητας, αυτή επιτυγχάνεται με την κρυοσυντήρηση του γενετικού υλικού που βρίσκεται μέσα στα ωάρια τα σπερματοζωάρια και τα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα).

Η κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού έχει ένδειξη σε περιπτώσεις διατήρησης της γονιμότητας λόγω νοσημάτων που μειώνουν τη πιθανότητα σύλληψης όπως προαναφέρθηκε (καρκίνος, αυτοάνοσα κλπ.) ή και για κοινωνικούς λόγους όπως η σχέση εξ αποστάσεως, στις οποίες ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν είναι εύκολος ή σε περιπτώσεις όπου τα ζευγάρια έχουν αποφασίσει ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη παιδιά, μπορεί να επιθυμούν να έχουμε περισσότερες εγκυμοσύνες στο μέλλον.

Όλα τα δείγματα φυλάσσονται στο εμβρυολογικό εργαστήριο υπό ειδικές συνθήκες κρυοσυντήρησης και  με αυστηρή παρακολούθηση, η οποία ειδοποιεί για την παραμικρή αλλαγή στο μικροπεριβάλλον, προτού αυτή καταστεί επιζήμια για την επιβίωση των δειγμάτων.