Δωρεά Ωαρίων, Σπέρματος και Εμβρύων

Η δωρεά ωαρίων ενδείκνυται σε περιπτώσεις μειωμένου αποθέματος τους όπου και η θεραπεία με IVF δεν ενδείκνυται λόγω αναμενόμενης μειωμένης ανταπόκρισης των ωοθηκών. Η δωρεά σπέρματος αποτελεί λύση σε περιπτώσεις σοβαρής μορφής ανδρικού παράγοντα και αζωοσπερμίας. Εάν η δημιουργία εμβρύων με το γενετικό υλικό από τα μέλη ενός ζευγαριού δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή καθώς και σε περιπτώσεις επιθυμίας μονογονεϊκής οικογένειας η δωρεά εμβρύων παραμένει μια θεραπευτική επιλογή.