Επεμβάσεις

Διακολπικές Επεμβάσεις

Διακολπική ωοληψία

Η διακολπική ωοληψία εκτελείται όταν ο αριθμός και το μέγεθος των ωοθυλακίων είναι επαρκή. Αυτό συμβαίνει προς το τέλος  της ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών. Η συλλογή μέσω του κοιλιακού τοιχώματος είναι σπάνια και γίνεται μόνο εάν οι ωοθήκες δεν είναι εύκολα προσιτές διακολπικά.

Διακολπική αναρρόφηση Υδροσάλπιγγας

Όταν υπάρχει απόφραξη σε κάποιο σημείο της σάλπιγγας και συγκεντρώνεται υγρό διατείνοντας με αυτό τον τρόπο τα τοιχώματα της, τότε μιλάμε για τη δημιουργία Υδροσάλπιγγας. Όταν υπάρχει ιστορικό ενδομητρίωσης, αίμα αντί για υγρό μπορεί να περιέχεται και σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται Αίματοσαλπιγγα. Τέλος σε υπόβαθρο φλεγμονής μπορεί να περιέχει πύον. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μια παθολογικά διατεταμένη σάλπιγγα μπορεί να έχει δυσμενείς επιδράσεις τόσο στη φυσιολογική σύλληψη όσο και στο αποτέλεσμα της θεραπείας γονιμότητας. Όταν υπάρχουν αντενδείξεις για χειρουργική αφαίρεση της υδροσάλπιγγας, π.χ. πολλαπλές προηγούμενες κοιλιακές επεμβάσεις ή εάν πρόκειται για τυχαίο εύρημα την ημέρα της ωοληψίας, διακολπική αναρρόφηση μπορεί να γίνει με ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών.

Διακολπική αναρρόφηση κύστης ωοθηκών

Οι κύστεις των ωοθηκών είναι πολύ συχνές στις γυναίκες. Κάποιες από αυτές είναι απλές και μπορεί να παράγουν ορμόνες, επηρεάζοντας έτσι τη διαδικασία της διέγερσης των ωοθηκών. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναρρόφηση της κύστης πριν από την έναρξη της διέγερσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό μέθη και η ωοθηκική διέγερση μπορεί να ξεκινήσει την επόμενη μέρα μετά την αναρρόφηση της κύστης.

Επεμβάσεις ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι η άμεση επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας. Επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μιας λεπτής κάμερας μέσω του τραχήλου της μήτρας και έτσι ελέγχεται η ανατομία της περιοχής (διαγνωστική). Εάν εντοπιστούν ανωμαλίες όπως πολύποδες, ινομυώματα (καλοήθεις όγκοι της μήτρας), συμφύσεις (ουλώδης ιστός) και ανατομικές ανωμαλίες (διάφραγμα) τότε αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν ανάλογα με την ένδειξη (επεμβατική).

Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την κοιλιακή κοιλότητα και την ανατομία της πυέλου (διαγνωστική), εισάγοντας μια κάμερα μέσω του ομφαλού. Εάν υπάρχει ένδειξη για θεραπεία όπως υδροσαλπίγγες, συμφύσεις, κύστεις, ινομυώματα, ενδομητρίωση κλπ. εισάγονται επιπρόσθετα χειρουργικά εργαλεία μέσω μικρών τομών στην κοιλιά, υπό άμεση όραση και λαμβάνει χώρα η κατάλληλη επέμβαση.

Ανοιχτή ινομυωματεκτομή

Αυτή είναι μια χειρουργική επέμβαση που ενδείκνυται για την αφαίρεση των ινομυωμάτων, όταν αυτά είναι μεγάλα σε μέγεθος ή πολλά σε αριθμό. Η ινομυωματεκτομή γίνεται μέσω κοιλιακής τομής, παρόμοια με αυτή της καισαρικής τομής. Επιτρέπει μια καλύτερη αξιολόγηση της ανατομίας της μήτρας και μια πιο άμεση προσέγγιση στις περιοχές απ’ όπου τα ινομυώματα πρέπει να αφαιρεθούν. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και η προσπάθεια για φυσική σύλληψη ή η θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να ξεκινήσει 6-8 μήνες μετά την επέμβαση.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ