Χειρουργική Λήψη Σπέρματος

Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόφραξη των σωληνάριων που είναι υπεύθυνα για τη προώθηση του σπέρματος από τους όρχεις κατά την εκσπερμάτιση. Οι ασθενείς σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν κληρονομικές καταστάσεις που να ευθύνονται για την απουσία αυτών των σωληναρίων ή προηγούμενο ιστορικό λοιμώξεων ή χειρουργικών επεμβάσεων που οδήγησαν σε απόφραξη τους. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν την επείγουσα ανάκτηση σπέρματος όταν ο σύντροφος την ημέρα της ωοληψίας δεν μπορεί να το παράγει ή σε υπόβαθρο στυτικής δυσλειτουργίας. Υπάρχουν κυρίως 3 μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη χειρουργική ανάκτηση σπέρματος, οι οποίες εκτελούνται υπό μέθη και τοπικό αναισθητικό και περιλαμβάνουν την Διαδερμική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα (PESA)

την Αναρρόφηση σπέρματος από τους όρχεις (TESA)

και την ανοιχτή βιοψία όρχεων και λήψη σπέρματος (TESE).​

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων (αζωοσπερμία), οι Ανδρολόγοι (ειδικοί Ουρολογίας) μπορούν να εκτελέσουν μια επέμβαση γνωστή ως micro-TESE, όπου η βιοψία λαμβάνεται από τους όρχεις κάτω από μικροσκόπιο και ο ιστός των όρχεων υποβάλλεται σε επισκόπηση για τη λήψη σπερματοζωαρίων. Αυτά στη συνέχεια κρυοσυντηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία μικρογονιμοποίηση (ICSI) την ημέρα της ωοληψίας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ