Ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

Κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών, χρησιμοποιούνται ορμονικά σκευάσματα (ενέσιμα) για τη διέγερση των ωοθηκών έτσι ώστε να δημιουργηθεί επαρκής αριθμός ωοθυλακίων (περιέχουν τα ωάρια) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό των εμβρύων. Η διάρκεια της είναι περίπου 12-14 ημέρες και εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης των ωοθυλακίων που εκτιμάται με  αιματολογικές εξετάσεις και υπερηχογράφημα.