Κλασσική IVF και Μικρογονιμοποίηση ICSI

Κλασσική Εξωσωματική ΓονιμοποίησηIn Vitro Fertilisation (IVF)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για ασθενείς με διάγνωση σαλπιγγικού παράγοντα και στις περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας και προϋποθέτει φυσιολογικές τιμές σπερμοδιαγράμματος.  Με αυτήν τη μέθοδο η γονιμοποίηση των ωαρίων με σπέρμα πραγματοποιείται στο εργαστήριο αφού τοποθετηθούν και τα δύο μέσα σε ειδικό δοχείο και επιτευχθεί η γονιμοποίηση του ωαρίου. Αφού σχηματιστεί το έμβρυο δηλαδή το γονιμοποιημένο ωάριο, μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα (εμβρυομεταφορά).

ΜικρογονιμοποίησηIntra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

Η ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος γνωστή και ώς μικρογονιμοποιηση (ICSI) χρησιμοποιείται όταν έχει γίνει διάγνωση υπογονιμότητας ανδρικού παράγοντα. Ένα σπερματοζωάριο επιλέγεται και τοποθετείται  απευθείας μέσα στο εκάστοτε ωάριο. Με αυτόν τον τρόπο η αλληλεπίδραση μεταξύ του ωαρίου και του σπέρματος παρακάμπτεται και έτσι επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση των ωαρίων και ο σχηματισμός των εμβρύων